Kirchenchor

Franz Haring 
Krast
8454 Arnfels

Tel. 0676 866 61952

E-Mail: franz.haring@stmk.gv.at